images

Szentkút-Bükkösd

 

20.8 km,

 

 Szentkút (Mecsekszentkút) már a török idők előtt is búcsújáró hely volt, állítólag a pécsi török basa szembaja is elmúlt a vízétől. 1718-tól Radonay Mátyás pécsi püspök a pálosokra bízta a zarándokhely gondozását, akik feljegyzéseket készítettek a gyógyulásokról. Kápolna és kis rendház is épült, aminek ma már romjai sem láthatók. Az 1930-as évek végén a kút fölé harangtornyot emeltek és a falmélyedésbe festett szobrokat és gyertyatartókat tettek. A település a XIX. század végén alakult ki, 1950 óta Pécshez tartozik.

Petőczpuszta (Vigonvár) első említése 1827-ből való, amikor a pécsi káptalani uradalom telepe volt. Erdészház, uradalmi épületek és néhány zsellérház állt itt német lakókkal. Itt volt a Víganvár csárda, amely "vígan várta" vendégeit. Az uránbánya légaknájának építésekor a házakat lebontották. A régi település emlékét egy kis harangláb őrzi.

Megyefa a megyefalva szó rövidítése, az első tagja határ, szél, vég jelentésű. Középkori magyar falu. A török időkben elnéptelenedett, és lakatlan maradt a XVIII. sz. első harmadáig. 1740 után a környékbeli magyar falvakból jobbágyok költöztek be. A kastélyt Jeszenszky Antal építtette 1788-ban; műemlék jellegű épület. A község mellett kőbánya működik. 1950 óta Bükkösdhöz tartozik.

Bükkösdnél lépjük át a Mecseket és a Zselicet elválasztó geológiai törésvonalat, amelyet a felszínen az Okor völgye jelöl ki. Innentől a Kapos völgyéig a Zselicben vezet utunk.

Bükkösd először az 1333-34-beli pápai tizedjegyzékben szerepel, mint plébániával rendelkező település. A fehérvári káptalanhoz, majd az esztergomi érsekséghez tartozott. A falu a török időkben elnéptelenedett. 1746 körül kezdett újra benépesülni németekkel a környékről ideköltöző magyarokkal. A XVIII. századtól Horváth Dániel, a Petrovszky, majd a Jeszenszky család volt a földesura. 1835-ben mezővárosi rangot kapott. A faluban még láthatók helyenként a régi német és magyar paraszti építkezés jegyeit magukon viselő házak. A község római katolikus temploma 1792-ben épült. A templom közelében áll az 1786-ban épült egyemeletes, elegáns homlokzatú, késő barokk stílusú kastély, melyet szép védett park vesz körül. A kastély előtt a Bükkösdi-víz hídján két, 1800-ban készült barokk szobor áll. A Bükkösdi Ökopark 2013 őszétől várja látogatóit, jelmondata: szállás, kikapcsolódás, természet.